Home | SHKK
27 September 2018, Prishtine

Opširnije
10 September 2018, Prishtine

Opširnije
04 September 2018, Prishtine

Opširnije

NAJNOVIJE VESTI

27 August 2018, Prishtine

07 August 2018, Prishtine

28 June 2018, Prishtine

VESTI

Sve novosti
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine

KOREKTIVNI INSTITUCIJE

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
14 persona
7 persona
2 persona
2 persona
25 persona
Postavite pitanja tako što ćete popuniti podatke u sledećim oblastima:
Website Security Test