480 - Shkk | SHKK

HISTORIKU

Shërbimi Korrektues i Kosovës është themeluar menjëherë pas luftës, më 05 Nëntor 1999, fillimisht me hapjen e Qendrës së Paraburgimit në Prizren. Personeli vendor ishte kryesisht staf që kishin punuar para lufte. Në maj të vitit 2000 për herë të parë rekrutohen personel korrektues të rinj në bazë të konkursit. Shërbimi Korrektues është një shërbim funksional dhe i avancuar në të gjitha fushat. Kjo ka ardhur si rezultat i ndihmës së bashkësisë ndërkombëtare që nga themelimi.Investimet e vazhdueshme nga buxheti i Republikës së Kosovës. Përkrahja dhe mbështetja nga Organizatat e ndryshme jo qeveritare dhe qeveritare. Shumë organizata ndërkombëtare kanë përgëzuar Shërbimin Korrektues për qasje dhe punë profesionale

Website Security Test