479 - Shkk | SHKK

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Z. Nehat Thaçi – Drejtor I Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës

Nehat Thaçi filloi karrierin e tij në Policinë e Kosovës vitin 2000. Gjatë punës së sukseshme përgjatë këtyre viteve z. Thaçi në vitin 2011 emërohet Drejtor Rajonal në Rajonin e Mitrovices. Gjatë kësaj periudhe mori shumë levdata dhe falenderime, ndër to Falënderim, nga DRP Prishtinë në vitin 2004. Falënderim dhe Çertifikatë nga KFOR- i. Mirënjohje, prej Drejtorit të Pergjithshem të PK-se, 2013, Letër falënderim, nga komuna e Suharekes dhe ajo e Mitrovices, Leter Falenderim nga Ambasada Amerikane e shumë të tjera.

Pas intervistës të suskeshme dhe me vendim të Qeverisë së Kosovës të datës 27.04.2018, z. Nehat Thaçi emërohet Drejtor i Përgjithshëm i Sherbimit Korrektues të Kosovës . Z. Nehat Thaçi, diplomoi në Fakultetin Juridik si dhe atë të Kriminalistikes, poashtu ka vijuar nje mori kursesh e trajnime në fushën e sigurisë, menaxhimit e të komunikimit. Z. Thaçi jeton në Ferizaj, është i martuar dhe ka 3 fëmijë.

Kontakt:
038/200-18-340
nehat.thaqi@rks-gov.net

Ndertesa Ish Rilindja, Kati XXI, zyra 100 10000 Prishtine, Republika e Kosoves

Website Security Test