472 - Publikimet | SHKK

STATISTIKAT

Statistika Vjetore
STATISTIKA VJETORE 2018
Numri i të denuarve 1 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA VJETORE 2017
Numri i të denuarve 2 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA VJETORE 2016
Numri i të denuarve 3 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Statistika Mujore
STATISTIKA MUJORE January 2017
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA MUJORE February 2017
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA MUJORE March 2017
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA MUJORE March 2018
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Statistika Javore
STATISTIKA JAVORE 01-07 January  2018
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA JAVORE 01-07 February  2018
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA JAVORE 08-14 March  2018
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA JAVORE 01-07 February  2017
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA JAVORE 08-14 February  2017
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Statistika Ditore
STATISTIKA DITORE 05 January 2018
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA DITORE 05 Maj 2018
Numri i të denuarve 15 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA DITORE 05 July 2017
Numri i të denuarve 16 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
STATISTIKA DITORE 05 February 2017
Numri i të denuarve 16 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Website Security Test