2290 - Lajmi_single | SHKK

LAJMET

04 September 2018 Shpërndaje:

Formohet Shoqata e Grave të Shërbimit Korrektues të Kosovës

Prishtinë 04 Shtator 2018, Sot nga Grupi punues në Shërbimin Korrektues të Kosovës , u formua Shoqata e Grave të Shërbimit Korrektues të Kosovës e cila për qëllim dhe mision ka fuqizimin e rolit dhe pozitës së Gruas në Shërbimin Korrektues të Kosovës, promovimin e barazisë gjinore, zhvillimin profesional dhe promovimin ndërkombetar të Grave të këtij Shërbimi. 

Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës z. Nehat Thaçi si dhe Zëvendës Shefi i Misionit te EULEX-it, z. Bernd Thran, Kimberly Riffe Menaxhere e projekti nga ICITAP,  Edi Gusia Drejtoreshë Ekzekutive e Agjencisë për barazi gjinore, Susana Tkavc, Këshilltare për barazi gjinore KFOR, Afërdita Mikullovci, Drejtoreshë e PK, Mitrovica Jug, Shoqata e Grave në Policinë e Kosovës, Jo-Anne Bishop , Igballe Rugova Drejtoreshë ekzekutive, Rrjeti i Grave të Kosovës, Lina  Andeer , Këshilltare për barazi gjinore në EULEX , Faith –Lihic Annette, Këshilltare kryesore poltike/Koordinatore ekzekutive PSBE, si dhe Alban Muriqi, menaxher i Projektit nga QKRMT.

Në këtë rast është shpërfaqur bindja dhe besimi i anëtarëve se themelimi i shoqatës do të rezultoj me avansimin e pozitës së tyre profesionale e gjinore, në kuptimin e zhvillimit të veprimeve vetëdijesuese për barazi dhe mosdiskriminim si dhe në arritjen e synimit për rritjen e vetëdijesimit në nivelin institucional për provmovimin e grave në vendimarrje.

Pas një votimi të fshehtë dhe të sigurtë me shumicë votash, Kryetare e kësaj shoqate është zgjedhur znj. Zyrafete Imeraj, nënkryetare znj.Leonora Sahiti si dhe sekretare znj Shpresa Murati 

Kthehu tek lajmet
Website Security Test