2236 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Mitrovicë

Përshkrimi i përgjithshëm


Qendra e Paraburgimit Mitrovicë është ndërtuar në vitin 1964. Pas luftës gjerë në vitin 2000 ky institucion ka qenë nën administrimin e KFOR-it francez. Në vitin 2000 kompetencat nga KFOR-i janë transferuar tek DMP-ja dhe Policia e UNMIK-ut. Me 27 Shtator 2005 kompetencat janë transferuar nga stafi ndërkombëtar tek menaxhuesit vendor. Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë pranohen të paraburgosurit si dhe të dënuarit në dënim të shqiptuar nën 20 vite të nacionaliteteve të ndryshme, të burgosurit janë të vendosur në dy kate dhe kapaciteti i këtij institucioni është 54 të burgosur. Qendra e Paraburgimit në Mitrovicë ofron 3 regjime për të burgosur at themelor, standard, avancuar si dhe mundësi të punësimit në kuzhinë, pastrim, si dhe punë ndihmëse të tjera.

Kthehu mbrapa
Website Security Test