2233 - Institucionet Single | SHKK

Qendra e Paraburgimit Prizren

Përshkrimi i përgjithshëm


Ndërtesa e Qendrës se Paraburgimit Prizren është ndërtuar në vitin 1964,, fillimisht ka funksionuar nën administrimin UNMIK-ut, deri në shkurt të vitit 2005 ku kompetencat e plota i ka marr stafi menaxhues vendor. 

Qendra e Paraburgimit Prizren është e dedikuar për të paraburgosurit e Regjioneve të afërta më Prizrenin  si dhe pranon personat për vuajte të dënimit të shqiptuar nga Gjykata themelore deri ne tre muaj . Ky institucion ka kapacitet prej 92 të burgosur, ka gjithsejt kater krahe tre me te paraburgosur dhe nje per te denuar me denime te shkurtera. 

Qendra e Paraburgimit në Prizren ofron edhe mundësi për të burgosurit që të punojnë në vende të ndryshme si; lavanteri, kuzhina si dhe mirëmbajtje të institucionit.

Kthehu mbrapa
Website Security Test