Home | SHKK
27 September 2018, Prishtine

Read More
10 September 2018, Prishtine

Read More
04 September 2018, Prishtine

Read More

LATEST NEWS

27 August 2018, Prishtine

07 August 2018, Prishtine

28 June 2018, Prishtine

NEWS

All News
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine
27.06.2018, 14:33, Prishtine

CORRECTIONALS INSTITUTIONS

PUBLICATIONS

DOCUMENTS

CONSULTATIONS WITH PUBLIC

STATISTIKA DITORE Shifrat
Numri i të denuarve 14 persona
Numri i të pranuarve 7 persona
Numri i të liruarve 2 persona
Numri i të paraburgosurve 2 persona
Totali 25 persona
Bëj pyetje duke plotësuar të dhënat në fushat në vijim:
Shifrat
14 persona
7 persona
2 persona
2 persona
25 persona
Ask questions by filling in the data in the following fields:
Website Security Test